Forslag om endring i lov om bostøtte - utvidet adgang til å gi bostøtte til personer i bokollektiv

Regjeringen foreslår å utvide muligheten for å gi bostøtte til flyktninger og andre vanskeligstilte i bokollektiv.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 25.05.2016