Velferdsteknologi i boliger. Muligheter og utfordringer

Rapport fra SINTEF Teknologi og samfunn

Rapporten er utarbeidet av SINTEF på oppdrag fra Husbanken. Målsettingen med rapporten er å belyse og diskutere muligheter og utfordringer med implementering av velferdsteknologi knyttet til boligløsninger og det å klare seg godt i egen bolig. Utvikling og implementering av velferdsteknologi forventes å bli viktig for å møte de utfordringer som samfunnet vil stå ovenfor når befolkningen lever lenger, sykdomsbilder endrer seg og det blir knapphet på helse- og omsorgspersonell fremover.