Sosial boligpolitikk i Norge - kartlegging av offentlig ressursbruk

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Utredning for Boligutvalget

Rapporten inneholder en kartlegging av statens og kommunenes samlede ressursbruk(herunder administrative utgifter og subsidier) knyttet til boliger og bokostnader for vanskeligstilte husstander.

Rapporten inneholder en kartlegging av statens og kommunenes samlede ressursbruk (herunder administrative utgifter og subsidier) knyttet til boliger og bokostnader for vanskeligstilte husstander.

Rapporten er laget av Torunn Kvinge og Per Meby, NIBR.