Effekter av boligsosiale virkemidler på individnivå - fokus på eieretablering

En studie av eierskapspotensialet over tid basert på bostøtteregisteret

NOVA v/Kristin Aarland har på oppdrag fra Husbanken utarbeidet en rapport om effekter av boligsosiale virkemidler på individnivå.

NOVA v/Kristin Aarland  har på oppdrag fra Husbanken utarbeidet en rapport om effekter av boligsosiale virkemidler på individnivå. Rapporten kan lastes ned i pdf-format her:

Effekter av boligsosiale virkemidler på individnivå - fokus på eieretablering (pdf).