Den boligsosiale vendingen. Norsk boligpolitikk fra midten av 1990-tallet i historisk perspektiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Trykket vedlegg til NOU 2011:15 Rom for alle

Vedlegget er skrevet av Jardar Sørvoll.