På vei til egen bolig

Evaluering av nasjonal strategi for å forebygge og bekjempe bostedsløshet 2005-2007

Evelyn Dyb, Marit Kristine Helgesen og Katja Johannessen: På vei til egen bolig. Evaluering av nasjonal strategi for å forebygge og bekjempe bostedsløshet 2005-2007. NIBR-rapport 2008:15.