Boligbyggingen fra 2000 - 2020 i et historisk perspektiv

Notat 2 - 2021 fra Samfunnsøkonomisk Analyse

Samfunnsøkonomisk analyse (SØA) har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet utarbeidet et kortfattet notat som tar for seg boligbyggingen i Norge de siste 20 årene.

Boligbyggingen fra 2000 - 2020 i et historisk perspektiv (pdf)