Bolig og oppvekst

Konsekvenser av å vokse opp under vanskelige boforhold

Fafo-rapport 2011:16 utarbeidet av Inger Lise Skog Hansen og Bjørn R. Lescher-Nuland. Rapporten inneholder reultatene fra hoveddelen av prosjektet "Konsekvenser av å vokse opp under vanskelige boforhold".

Fafo-rapport 2011:16 utarbeidet av Inger Lise Skog Hansen og Bjørn R. Lescher-Nuland. Rapporten inneholder reultatene fra hoveddelen av prosjektet "Konsekvenser av å vokse opp under vanskelige boforhold". Prosjektet er finansiert med kompetansemidler fra Husbanken og under FOU-programmet "Boligen og velferdssamfunnet". Se også eget Fafo-notat med de kvantitave resultatene fra prosjektet, publisert parallelt med denne (Fafo-notat 2011:10).

Bolig og oppvekst - konsekvenser av å vokse opp under vanskelige boforhold (pdf)