Organisering og planlegging av boligsosialt arbeid i norske kommuner

NOVA har utarbeidet en rapport med tittelen ”Organisering og planlegging av boligsosialt arbeid i norske kommuner”. Formålet med rapporten er å gi mer innsikt og forståelse av hvordan kommunene løser organisatoriske og planmessige utfordringer knyttet til det boligsosiale arbeidet.

NOVA går nærmere inn på hvordan fire utvalgte casekommuner har forsøkt å løse sine utfordringer knyttet til organisering og planlegging av sitt boligsosiale arbeid.  Det legges særlig vekt på hvordan kommunene i bedre grad kan etablere en horisontal (mellom ulike tjenesteenheter) og vertikal (mellom ulike forvaltningsnivå) samordning av deres boligpolitiske innsats.