NOU 2002: 2

Boligmarkedene og boligpolitikken

Boligmarkedene og boligpolitikken

Les dokumentet