NOU 2002: 2

Boligmarkedene og boligpolitikken

Til innholdsfortegnelse

Til Kommunal- og regionaldepartementet

Utvalget som ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 22. desember 1999 for å drøfte mål og virkemidler i boligpolitikken, legger med dette fram sin innstilling.

Oslo, 15. februar 2002.

Kristian Wibe

Anniken Huitfeldt

Nina Kielland

Jens Halvdan Mosli

Tore Johanessen

Per G. Olsen

Anita Rathore

Asbjørn Rødseth

Kari Skrede

Anne Aaker

Bård Øistensen

Espen Paus

Lars-Marius Ulfrstad

Einar Magnus Aarskog

Til dokumentets forside