Bostøtten - opprydning og forankring

Utredning fra en ekspertgruppe oppnevnt av det daværende Kommunal- og moderniseringsdepartementet 17. desember 2020. Avgitt til Kommunal- og distriktsdepartementet 9. mai 2022

Bostøtten - opprydning og forankring (PDF)