Samlokaliserte boliger og store bofellesskap

Perspektiver og erfaringer i kommunene

Prosjektet ”Samlokaliserte kommunale boliger og store bofellesskap” er initiert og gjennomført av FAFO på oppdrag av Kommunal- og regionaldepartementet. Bakgrunnen for prosjektet er økende oppmerksomhet om at kommunene etablerer bofellesskap eller samlokaliserte boliger for personer med tjenestebehov. Prosjektet skal gi økt kunnskap om hvorfor kommunene etablerer denne typen boligløsninger og deres erfaringer med dette.