St.meld. nr. 37 (2007-2008)

Straff som virker – mindre kriminalitet – tryggere samfunn

Straff som virker – mindre kriminalitet – tryggere samfunn — (kriminalomsorgsmelding)

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget