Bostedsløse i Norge 2008 - en kartlegging

Evelyn Dyb og Katja Johannessen: Bostedsløse i Norge 2008 - en kartlegging. NIBR-rapport 2009:17.