Boforhold og velferd

Rapport 2019:2 - Institutt for samfunnsforskning

Institutt for samfunnsforskning har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet foretatt en analyse av sammenhenger mellom bolig og boforhold på den ene siden, og øvrige velferdsutfall på den andre siden - basert på norske registerdata. Rapporten omfatter tre delprosjekter som på ulike måter undersøker sammenhengene mellom bolig og velferd.

Boforhold og velferd. Rapport 2019:2 fra Institutt for samfunnsforskning (pdf).