Økonomisk risiko og boligeie

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

NIBR og NOVA har på oppdrag for Kommunal- og regionaldepartementet sett nærmere på risikoen for boligproblemer blant eiere, og virkningene ved en eventuell nedgangskonjunktur. Prosjektet ser også på ulike virkemidler som reduserer risikoen for betalingsproblemer og tvangssalg.

NIBR-rapport 2013:28 Økonomisk risiko og boligeie