Kommuner og regioner

By- og stedsutvikling

På disse sidene får du veiledning i hvordan du kan planlegge og utvikle byer og tettsteder til beste for innbyggere, næringsliv og miljøet. Du finner også verktøy og ressurser som kan være til nytte når du skal gjennomføre planene og tiltakene dine.

Åndalsnes sentrum

Planlegging for attraktiv by- og stedsutvikling

På denne siden finner du veiledning og ressurser til hjelp i planlegging av gode byer og steder. Du får også en oversikt over ulike aktørers ansvar og rolle i dette arbeidet.

Arkitekttegning.

Verktøy og ressursmiljøer

Her finner du beskrivelse av aktuelle verktøy og ressurser og lenker til veiledning og eksempler til nytte i by- og stedsutvikling. Du finner også en oversikt over et utvalg viktige, nasjonale ressursmiljøer.

Herand løe

Europarådets landskapspris

Europarådets landskapspris deles ut til tiltak som sikrer gode landskapskvaliteter og styrker vern, forvaltning eller planlegging av landskap. Nå ønsker Kommunal- og distriktsdepartementet forslag til en norsk kandidat. Frist 15. juni.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Harstad, Bryne og Sandnes konkurrerer om Attraktiv by-prisen i 2022

Harstad kommune, Bryne i Time kommune og Sandnes kommune er årets finalister i konkurransen om å bli Norges mest attraktive by eller sted i 2022.

Nyhetsbrev om stedsutvikling

Her finner du nyheter om stedsutvikling som kan være nyttige for deg som er engasjert i arbeid med by- og tettstedsutvikling. Det er Forum for stedsutvikling som gir ut nyhetsbrevet.

Dokumenter

Attraktiv by: forbilder fra 2015-2021

I denne eksempelsamlingen forteller finalistene og vinnerne hvordan de har jobbet for å skape attraktivitet og hvilke grep de har tatt. Siden 2015 er 21 finalister og sju vinnere valgt ut. Stedene varierer i størrelse, særtrekk og hvor i landet de ligger.

Mulighetsstudie for VA sektoren med samfunnsøkonomiske analyser

Oppgradering av vann- og avløpsnettet vil kreve store investeringer, men en ny studie viser at det er mulig å kutte kostnader når vann- og avløpssystemene skal fornyes de kommende årene. Ny organisering, økt kompetanse og riktig bruk av teknologi og arbeidsmetoder er nøkkelfaktorer, ifølge studien.