Kommune- og fylkesinndeling

På disse sidene finner du informasjon om og veiledning i regelverket for endringer i kommune- og fylkesgrenser.

Ikon som viser to kommunevåpen som slås sammen til ett.

Lokale initiativ om grenseendringer

Det er inndelingsloven som regulerer prosessene for kommuner, fylkeskommuner og andre som ønsker å vurdere grenseendringer.

Ikon som viser norgeskartet

Fylkesinndelingen fra 2024

Fra 1. januar 2024 er det 15 fylker i Norge og 357 kommuner.

Ikon som viser person som leser en bok

Nye fylkes- og kommunenummer fra 2024

Departementet har, etter innspill fra Statistisk Sentralbyrå, fastsatt nye fylkes- og kommunenummer som skal gjelde fra 1. januar 2024.