Tips og råd om kommunesammenslåinger

Her har vi samlet tips og råd fra kommuner som har gjennomført en sammenslåing.

Kommunesammenslåingsprosessene som er gjennomført i nyere tid, har alle vært forskjellige når det gjelder innretning, omfang og tidsbruk. Sammenslåinger vil være forskjellige som følge av ulik befolkningsstørrelse, ulike mål for organisatoriske endringer, tiden som er avsatt til å gjennomføre en slik prosess, og andre forhold. Samtidig er det en del som er felles for alle.

Inndelingsloven skisserer de formelle rammene for sammenslålingsprosessene. I tillegg er det utviklet flere veiledere både av departementet og andre.

JUS: Spørsmål og svar

På denne siden finner du svar på mange juridiske spørsmål knyttet til sammenslåing av kommuner og til grensejusteringer som trådte i kraft 1.1.2020.

Før vedtak om sammenslåing

Erfaringer fra sammenslåtte kommuner

Viktige verktøy

Tema ved sammenslåing