Fylkesinndelingen fra 2024

Fra 1. januar 2024 er det 15 fylker i Norge. Slik ser det nye fylkeskartet ut.

Norgeskart som viser de nye fylkesgrensene
Norgeskart med nye fylkesgrenser fra 2024. Foto: KDD/KARTVERKET

Stortinget vedtok 14. juni 2022 deling av følgende fylker:

  • Viken deles i tre nye fylker: Østfold, Akershus og Buskerud.
  • Vestfold og Telemark deles i to nye fylker: Vestfold og Telemark.
  • Troms og Finnmark deles i to nye fylker: Troms og Finnmark.

Tabellen under viser antall innbyggere, kommuner og areal i fylkene, etter ny fylkesinndeling. [tabell 3.1 fra Prop. 127 S (2021–2022) - regjeringen.no]

Fylker Innbyggere (per
1. januar 2022)
Antall
kommuner
Areal
(km2)
Akershus 701 565 21 5 895
Oslo 699 827 1 454
Vestland 641 292 43 33 871
Rogaland 485 797 23 9 377
Trøndelag 474 131 38 42 202
Innlandet 371 253 46 52 072
Agder 311 134 25 16 434
Østfold 304 754 12 4 004
Møre og Romsdal 265 848 26 14 356
Buskerud 262 911 18 14 694
Vestfold 250 862 6 2 168
Nordland 240 190 41 38 155
Telemark 173 970 17 15 298
Troms 167 607 21 26 198
Finnmark 74 129 18 48 633