Prop. 113 LS (2021–2022)

Deling av fylker og Ålesund kommune og endringer i inndelingslova (ny fylkesinndeling og nye fylkesnavn)

Proposisjonen gjelder deling av fylkene Viken, Troms og Finnmark og Vestfold og Telemark, og endringer i inndelingslova § 29 (fylkesinndeling og fylkesnavn), samt deling av Ålesund kommune.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget

Følg saken