Regjeringen dekker nødvendige delingskostnader, forutsetter nøkterne løsninger

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Regjeringen vil kompensere de tvangssammenslåtte fylkeskommunene og kommunene for kostnadene direkte knyttet til delingsprosessen. – Disse kostnadene skal ikke gå ut over tjenestene til innbyggerne, sier kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

- Med denne kompensasjonsordningen for delingskostnader rydder vi opp etter Solberg-regjeringens tvangsbruk. Fylkeskommuner og kommuner som ønsker å deles, kan søke om å få dekket kostnader som er direkte knyttet til delingen. Vi dekker ikke utgifter som kan unngås, og jeg forventer at fylkeskommuner og kommuner er nøkterne i sine søknader sier Gram.

Gjennom den søknadsbaserte ordningen vil fylkeskommunene og kommunene få kompensert de direkte delingskostnadene, gruppert i følgende tre kostnadstyper:

  • Prosjektledelse og prosjektorganisering; herunder nødvendige utvalg, nye fylkesdirektører/kommunedirektører, frikjøp av ansatte og tillitsvalgte, organisasjonsutvikling og kjøp av tjenester for deling av eierskap/selskap.
  • Nødvendige tilpasninger til IKT-systemer; herunder endringer i eller anskaffelser av systemer, lovpålagte endringer i arkiv og opplæringsaktiviteter knyttet til dette.
  • Intern og ekstern informasjon om delingen; herunder informasjonstiltak til innbyggere og ansatte, grafisk omprofilering og skilting.

Departementet har gitt en del føringer og premisser for hvilke kostnader som skal dekkes. Søknadene skal basere seg på en svært nøktern tilnærming til hva som er absolutt nødvendig for å gjennomføre delingsprosessen. Utgifter som kan unngås, blir ikke kompensert.

– Foreløpig skisserte utgifter fra fylkeskommunene er høye. For at utgiftene kan holdes nede, forventer departementet at alle går kritisk gjennom behovene før de sender en søknad, sier Gram.

Departementet vil sammenligne oppgitte utgifter på tvers av henholdsvis fylkeskommunene og kommunene, for å sikre likebehandling og nøkterne løsninger. Det er staten som til slutt beslutter endelig kostnadsdekning.

– Vi vil legge til rette for dialog og mest mulig felles forståelse av den videre prosessen og hvilke kostnader som skal dekkes, med utgangspunkt i føringene vi har gitt i brev til fylkeskommunene og kommunene, sier Gram.