Dokument

Saksgang: Deling av kommuner og fylkeskommuner

Regjeringen har gitt tvangssammenslåtte fylker og kommuner anledning til å søke om deling. Tre fylkeskommuner og en kommune søkte om deling. 14. juni 2022 vedtok Stortinget å dele Ålesund kommune og fylkene Viken, Vestfold og Telemark og Troms og Finnmark. Under følger de sentrale dokumentene i prosessen.

Følg saken