Utredning av deling av Kristiansand kommune

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Kommunal- og distriktsdepartementet har besluttet å benytte sin initiativrett etter inndelingsloven til å utrede deling av Kristiansand kommune. Beslutningen kommer som følge av at innbyggere i tidligere Søgne og Songdalen kommuner, som etter tvangssammenslåing ble del av nye Kristiansand kommune, har fremmet innbyggerinitiativ overfor departementet om at Søgne og Songdalen igjen skal bli egne kommuner.

- Motstanden mot tvangssammenslåingen var stor blant folk i Søgne og Songdalen, og innbyggerinitiativ og undersøkelser viser at motstanden fortsatt er stor. Det vil vi lytte til, og vi starter nå prosessen gjennom å gi dette oppdraget til statsforvalteren, sier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp).

Kristiansand kommune er en tvangssammenslått kommune. Etter inndelingsloven § 8 tredje ledd kan departementet på eget initiativ utrede spørsmål om deling av en kommune. Det er statsforvalteren i Agder som får i oppdrag å utrede delingen.

- Jeg mener det nå er riktig at vi får en utredning på bordet, som kartlegger og synliggjør konsekvenser av å dele Kristiansand kommune, samt gir innbyggerne mulighet til å bli hørt i saken, sier Gjelsvik.

- Når jeg nå tar dette initiativet, vil jeg legge til rette for god dialog med kommunen og statsforvalteren om den videre prosessen. Det vil bli gjennomført en folkeavstemning i Søgne og Songdalen i forbindelse med kommunevalget i 2023. Det er også viktig med god dialog med de ansatte, sier Gjelsvik.  

– Når utredningen er ferdig og folkeavstemningen gjennomført, vil regjeringen følge opp videre. Dersom over halvparten stemmer for deling i henholdsvis Søgne og Songdalen, vil regjeringen lytte til det, sier Gjelsvik.

- Kristiansand kommune er en tvangssammenslått kommune, og det vil fra statens side dekkes nødvendige kostnader i forbindelse med en eventuell deling etter de samme prinsippene som ved deling av andre kommuner og fylker, understreker Gjelsvik.

 

Kommunal- og distriktsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00