Proposisjoner til Stortinget

Prop. 127 S (2021–2022)

Tillegg til Prop. 113 LS (2021–2022) om deling av fylker og Ålesund kommune og endringer i inndelingslova (ny fylkesinndeling og nye fylkesnavn)

Proposisjonen er et tillegg til Prop. 113 LS (2021-2022) om deling av fylker og Ålesund kommune og endringer i inndelingslova § 29 (fylkesinndeling og fylkesnavn). Proposisjonen omtaler framtidig fylkestilhørighet for Jevnaker og Hole kommuner ved delingen av Viken fylke.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget

Følg saken