Saksgang: Regionreformen

Stortinget vedtok 8. juni 2017 at vi skal ha elleve fylker fra 1.1.2020; 10 fylkeskommuner og Oslo kommune med fylkeskommunale oppgaver. Det er også overført oppgaver og virkemidler til fylkeskommunene i regionreformen.
Følg saken