Meld. St. 6 (2018–2019)

Oppgaver til nye regioner

Meldingen presenterer nye oppgaver til fylkeskommunene, og er en oppfølging av Hagen-utvalgets rapport. I tillegg oppsummeres forslaget som Stortinget tidligere har behandlet i forbindelse med regionreformen.

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no

Følg saken

Saksgang: Regionreformen