Nye Trøndelag: Erfaringer og lærdom fra en fylkessammenslåingsprosess

Nord- og Sør-Trøndelag fylkeskommuner slo seg sammen 1.1.2018. Rapporten ser på erfaringer og læringspunkter fra denne sammenslåingsprosessen som kan ha overføringsverdi for andre som skal i gang med tilsvarende prosesser.

Telemarksforsking har, i samarbeid med Deloitte AS, fått i oppdrag fra KS å kartlegge og sammenstille erfaringer og lærdom fra sammenslåingsprosessen mellom Nord- og Sør-Trøndelag fylkeskommuner. Kommunal- og moderniseringsdepartementet og KS har bidratt med finansering av utredningsarbeidet.

Nye Trøndelag: Erfaringer og lærdom fra en fylkessammenslåingsprosess (pdf)