Historisk arkiv

Ekspertutvalg skal vurdere flere oppgaver til de nye fylkeskommunene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Regjeringen setter ned et ekspertutvalg som skal foreslå oppgaver som kan styrke fylkeskommunenes samfunnsutviklerrolle og gi bedre tjenester for innbyggere og næringsliv.

– Nå er strukturen fastsatt og reformen fortsetter.  Utvalgets forslag blir et viktig grunnlag for å vurdere ytterligere oppgaver og myndighet til de nye fylkeskommunene, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

8. juni vedtok Stortinget den nye fylkesstrukturen, som deler landet inn i elleve fylkeskommuner fra 1. januar 2020. Stortingsflertallet støtter også regjeringens forslag om å sette ned et ekspertutvalg.

Utvalget skal legge den nye fylkesinndelingen til grunn, og vurdere oppgaver og myndighet utover det Stortinget har sluttet seg til ved behandlingen av proposisjonen om ny inndeling av regionalt folkevalgt nivå.

Utvalget skal foreslå oppgaver som kan styrke fylkeskommunenes samfunnsutviklerrolle, gi en mer brukervennlig forvaltning, bedre offentlig ressursbruk og bedre tjenester for innbyggere og næringsliv.

Utvalget har følgende medlemmer:

Leder:

  • Professor Terje P Hagen (Universitetet i Oslo)

Medlemmer:

  • Førsteamanuensis Jon P. Knudsen (Universitetet i Agder)
  • Professor Anne Lise Fimreite (Universitetet i Bergen)
  • Forsker I Gro Sandkjær Hansen, Oslo (Høgskolen i Oslo og Akershus)
  • Pensjonist, tidligere avdelingsdirektør i Kommunal- og moderniseringsdepartementet Christine Hjortland
  • Fylkesrådmann i Sogn og Fjordane, Tore Eriksen
  • Pensjonist, tidligere fylkesmann i Troms, Svein Ludvigsen

– Utvalget har svært gode forutsetninger for å utføre oppdraget med medlemmer med både praktisk og forskningsbasert kompetanse om forvaltningen, sier Sanner.

Departementet vil også etablere en bredt sammensatt referansegruppe som skal støtte utvalget i arbeidet.

Utvalget skal avslutte sitt arbeid innen 1. februar 2018. Det gir rom for oppfølging med sikte på at eventuelle endringer i oppgavefordelingen kan tre i kraft når de nye fylkeskommunene etableres 1. januar 2020.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sin pressetelefon: 22 24 25 00