Historisk arkiv

Nå kan andre fylkeskommuner lære av sammenslåingen i Trøndelag

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

1. januar ble Nord- og Sør-Trøndelag slått sammen til ett fylke. Nå er erfaringene fra sammenslåingsprosessen samlet, slik at andre kan dra nytte av dem. – Dette er en viktig rapport, som kommer på helt riktig tidspunkt. Jeg tror mange fylkeskommuner har mye å lære av erfaringene fra Trøndelag, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Telemarksforskning og Deloitte har kartlagt og samlet erfaringene fra sammenslåingen til nye Trøndelag på oppdrag fra KS. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har vært med på å finansiere prosjektet.

Et av målene har vært å se på hva som har fungert bra i prosessen og hva fylkeskommunene ville gjort annerledes hvis de skulle startet prossesen på nytt.

– Trøndelag var først ut og har mange erfaringer andre fylkeskommuner som skal slå seg sammen kan dra nytte av. Jeg er veldig glad for at KS, med støtte fra oss, har laget denne rapporten for å sikre fersk og høyaktuell kunnskap som vil komme direkte til nytte i andre fylkeskommuner, sier Mæland.

Frontløpere

Trøndelagsfylkene har blitt omtalt som frontløpere i regionreformen, og det med god grunn. Forskerne konkluderer med at sammenslåingen av Nord- og Sør-Trøndelag har vært vellykket. Det har ikke vært større konflikter eller kritiske hendelser underveis.

Samtidig har det også i dette tilfellet vært slik at sammenslåingsarbeidet ikke er over ved sammenslåingstidspunktet. Det vil alltid være en del oppgaver som må håndteres av det nye fylket etter sammenslåingen.

– Med utgangspunkt i det som har gått bra i sammenslåingsprosessen og det som man i ettertid ser kunne vært håndtert på en annen måte, tror jeg disse erfaringene vil ha stor overføringsverdi til den andre fylkeskommunene som nå skal slå seg sammen, sier Mæland.

20 gode råd

Rapporten presenterer 20 gode råd for å få en sammenslåingsprosess til å bli best mulig. Blant annet oppfordres fylkeskommunene til å få på plass de overordnede rammene raskt og å starte sammenslåingsprosessen så raskt so mulig.

Aktørene i Trøndelag råder fylkeskommuner i samme situasjon til å sørge for god deltakelse og å prioritere å bygge en felles kultur gjennom hele smamenslåingsprossen.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00