Prop. 84 S (2016–2017)

Ny inndeling av regionalt folkevalt nivå

Proposisjon om regionreform og forslag til vedtak om ny fylkesinndeling. I proposisjon blir også nye oppgåver og ansvar til fylkeskommunane som del av regionreforma omtala. Proposisjonen er ei oppfølging av Meld. St. 22 (2015‒2016).

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget

Følg saka

Saksgang: Regionreformen