Prop. 84 S (2016–2017)

Ny inndeling av regionalt folkevalt nivå

Proposisjon om regionreform og forslag til vedtak om ny fylkesinndeling. I proposisjon blir også nye oppgåver og ansvar til fylkeskommunane som del av regionreforma omtala. Proposisjonen er ei oppfølging av Meld. St. 22 (2015‒2016).

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget