Prop. 65 L (2017–2018)

Endringer i inndelingslova (nye fylkesnavn)

Proposisjonen inneholder forslag til lov om endringer i inndelingslova (nye fylkesnavn).

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget

Følg saken