Nettstedskart by- og stedsutvikling

Nettstedskart over sidestrukturen under by- og stedsutvikling på regjeringen.no.

Planlegging| By- og stedsutvikling| Kart og eiendomsdata

Temasider

By- og stedsutvikling  | Planlegging | Kart og eiendomsdata      

Attraktiv by – Statens pris for bærekraftig by- og stedsutvikling                 

Bærekraftig arealutvikling i store byområder                       

Europarådets landskapskonvensjon

Europarådets landskapspris             

Gjennomføring av planer og tiltak

Nyhetsbrev om stedsutvikling (arkivside)

Offentlig-privat samarbeid om attraktive og levende bysentrum

Områdesatsinger                  

Planlegging for attraktiv by- og stedsutvikling

Statlig lokaliseringspolitikk

Verktøy og ressursmiljøer

Verktøy

Nasjonale ressursmiljøer      

Framtidens byer 2008 - 2014 (arkivside)