Nettstedskart for www.planlegging.no

Nettstedskart over sidestrukturen under temaside for planlegging etter plan- og bygningsloven på regjeringen.no.

Planlegging| By- og stedsutvikling | Kart og eiendomsdata

www.planlegging.no 

Veiledning og overordnede føringer til planlegging etter plan- og bygningsloven

Plankart og planregister

Digitalisering av planprosesser

Fagtema i planlegging

Innføring i plansystemet og prosessene

Kunnskapsgrunnlaget i planlegging