Nettstedskart for www.planlegging.no

Nettstedskart over sidestrukturen under temaside for planlegging etter plan- og bygningsloven på regjeringen.no.

Planlegging| By- og stedsutvikling| Kart og eiendomsdata

Temasider

Planlegging| By- og stedsutvikling| Kart og eiendomsdata

www.planlegging.no 

Veiledning og overordnede føringer til planlegging etter plan- og bygningsloven

Plankart og planregister

  •  

Digitalisering av planprosessen

Sektorovergripende samarbeid

Planhierarkiet og planprosessen

Digitalisering av planprosessen – resultater

Fagtema i planlegging

Innføring i plansystemet og prosessene

Kunnskapsgrunnlaget i planlegging