Kunnskapsgrunnlaget i planlegging

Et godt kunnskapsgrunnlag i planarbeid er viktig for en felles forståelse av nåsituasjonen, muligheter og framtidige behov.

Om kunnskapsgrunnlaget i planlegging

Kunnskapsgrunnlaget består av flere typer informasjon og kan presenteres på flere måter som kart, statistikk og i tekst. Informasjonen hentes fra nasjonale kilder eller baserer seg på lokal kunnskap.

Det offentlige kartgrunnlaget (DOK)

Den nasjonale listen er oppdatert per januar 2024. Det offentlige kartgrunnlaget (DOK) er offentlige geodata som inneholder både grunnkart og temadata som gir et nødvendig geografisk informasjonsgrunnlag for oppgaver etter plan- og bygningsloven.

Statistikk i planlegging

Statistikk om arealer og samfunn er en del av kunnskapsgrunnlaget i planlegging. Hvordan har utviklingen vært historisk, og hva er prognosene framover? Statistisk sentralbyrå og flere andre aktører publiserer aktuell statistikk.