Rapporter om planlegging, geodata, by- og stedsutvikling

Kommunal- og distriktsdepartementet v/planavdelingen har de siste årene bestilt en rekke rapporter fra forskjellige fagmiljøer.

Det finnes en egen samleside for rapporter på regjeringen.no

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014