Rapporter om planlegging, geodata, by- og stedsutvikling

Kommunal- og distriktsdepartementet v/planavdelingen har de siste årene bestilt en rekke rapporter fra forskjellige fagmiljøer.

Det finnes en egen samleside for rapporter på regjeringen.no

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014