Rundskriv om plan- og bygningsloven (plandelen)

En oversikt over rundskriv om plandelen plan- og bygningsloven utgitt av planavdelingen.