Ordlister for planlegging

Generell ordliste for plan- og bygningsloven inkluderer en revidert utgave av ordlisten som nå er vedlegg 2 i veileder til kart- og planforskriften fra 2019.

Bokmål-nynorsk ordliste for plan- og bygningsloven

Ordlisten for arealformål og hensynssoner er under revisjon og ny versjon vil publiseres som vedlegg til neste veileder til kart- og planforskriften.

Bokmål-nynorsk ordliste for arealformål, underformål og hensynssoner

 

Norsk-engelsk ordliste for plan- og bygningsloven (begreper fra pbl2008 i fet skrift)