Ordlister for planlegging

Bokmål-nynorsk ordliste for plan- og bygningsloven

Bokmål-nynorsk ordliste for arealformål, underformål og hensynssoner

Norsk-engelsk ordliste for plan- og bygningsloven (begreper fra pbl2008 i fet skrift)