Høringer om planlegging, kart, tinglysing og matrikkel

Oversikt over høringer gitt ut av planavdelingen i Kommunal- og distriktsdepartementet, tidligere i Miljøverndepartementet (før 2013).

Alle høringer fra departementene finner du på nettsiden for høringer på regjeringen.no.

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2004

2003

2002