Høring av forslag til veilederen Grad av utnytting T-1530

Forslag til ny veileder Grad av utnytting T-1530 sendes herved på høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.09.2013

Resultat: