Høring – Forslag til endringer i matrikkelforskriften

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.05.2015