Høring – Forslag til endringer i matrikkelforskriften

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.05.2015