Høring - Ny forskrift om føring av GAB-registeret

Miljøverndepartementet foreslår å avløse forskrift 28 april 1987 nr. 369 om føringen av grunneiendoms-, adresse- og bygningsregister (GAB-registeret) - «GAB-forskriften» - med ny forskrift. Høringsfrist mandag 25. oktober 2002

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 25.10.2002

Miljøverndepartementet foreslår å avløse forskrift 28 april 1987 nr. 369 om føringen av grunneiendoms-, adresse- og bygningsregister (GAB-registeret) - «GAB-forskriften» - med ny forskrift.

Forskriften er gitt i medhold av lov 23 juni 1978 nr. 70 om kartlegging, deling og registrering av grunneiendom (delingsloven), jf. § 4-1 tredje ledd, jf. også forskrifter til delingsloven av 19 oktober 1979 nr. 4. Forskriften gir behandlingsregler for GAB-registeret, herunder regler om behandlingsansvar og utlevering av GAB-opplysninger. Ny forskrift vil ha samme hjemmel.

.