Høring - forslag til standard og tegneregler, arealplaner på Svalbard

Miljøverndepartementet sender på høring forslag til ny standard og tegneregler for å kunne konstruere digitale arealplaner etter Svalbardmiljøloven. Forslagene er knyttet til behov om å ha en enhetlig måte å fremstille arealplaner etter på Svalbard, slik at disse kan samstilles i planbaser og forstås likt over plangrensene.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 28.03.2012