Lov om miljøvern på Svalbard

Svalbardmiljøloven

Svalbardmiljøloven har til formål å opprettholde et tilnærmet uberørt miljø på Svalbard når det gjelder sammenhengende villmark, landskapselementer, flora, fauna og kulturminner.

Se loven på lovdata.no

Tilhørende forskrifter

Tilhørende tolkningsuttalelser