Svalbardmiljøloven

Klima- og miljødepartementet

LOV 2001-06-15 nr 79 Lov om miljøvern på Svalbard (svalbardmiljøloven)

Svalbardmiljøloven har til formål å opprettholde et tilnærmet uberørt miljø på Svalbard når det gjelder sammenhengende villmark, landskapselementer, flora, fauna og kulturminner.

Se loven på lovdata.no

Tilhørende forskrifter

Tilhørende tolkningsuttalelser