Forskrift om større naturvernområder og fuglereservater på Svalbard videreført fra 1973

Fastsatt ved kgl.res. 4. april 2014 med hjemmel i lov 15. juni 2001 nr. 79 om miljøvern på Svalbard (svalbardmiljøloven) § 12, § 16 og § 17. Fremmet av Klima- og miljødepartementet.

Nasjonalparker, naturreservater og fuglereservater.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov