Forskrift om leiropphold på Svalbard

Fastsatt av Sysselmannen på Svalbard 27. juni 2002 med hjemmel i lov av 15. juni 2001 nr. 79 om miljøvern på Svalbard (svalbardmiljøloven) § 76. Endringer: Merknader tilføyd 31 jan 2003. Endret ved forskrift 12 mai 2013 nr. 469.

Forskriftens formål er å regulere telting og leiropphold slik at det ikke forringer Svalbards tilnærmet uberørte miljø når det gjelder sammenhengende villmark, landskapselementer, flora, fauna og kulturminner, herunder å ivareta sikkerheten i forhold til isbjørn og allmennhetens opplevelse av villmark og lokalkultur.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov