Bruk av statens grunn på Svalbard

Bruk av statens grunn på Svalbard krever samtykke og tillatelse fra Nærings- og fiskeridepartementet.

Alle som ønsker å leie eller bruke statlig eid grunn på Svalbard må henvende seg til Nærings- og fiskeridepartementets lokalkontor i Longyearbyen. Der kan du blant annet søke om leierett til grunn i Longyearbyen, eller overføring av leierett til grunn på Svalbard i forbindelse med kjøp/salg av bolig, næringsbygg eller fritidsbolig. Lokalkontoret kan også veilede deg dersom du har spørsmål om søknadsprosessen.

Departementet tilbyr kun leie av grunneiendom. All bruk av statens grunn forutsetter at du enten har grunnleieavtale, tillatelse eller et samtykke fra departementet. Grunneiendommen er ikke til salgs.

Staten overtok i 2015 Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS' (SNSK) grunneiendom i Longyearbyen og omegn. Departementet overtok med det grunneierrollen fra SNSK. For de eksisterende grunnleieforholdene som var inngått mellom SNSK og leietakere før 2015 trådte departementet inn som utleier.  

I 2017 kjøpte Nærings- og fiskeridepartementet eiendommen Austre Adventfjord (gnr. 24) og ble grunneier til eiendommen. På samme måte som i 2015 trådte departementet inn som utleier i de eksisterende leieforholdene på Austre Adventfjord.

Spørsmål om leieforhold til eiendommene der SNSK tidligere var grunneier eller på Austre Adventfjord skal derfor rettes til Nærings- og fiskeridepartementet.

Tillatt bruk av de utleide eiendommene, fremgår  av grunnleieavtalen eller tillatelsen fra departementet. I tillegg vil bruken kunne være begrenset av arealplanen hvor bygningen befinner seg og brukstillatelsen bygget er gitt fra Longyearbyen lokalstyre.

Har du spørsmål om grunnleieavtalen eller mangler du grunnleieavtale til statens grunn, ta kontakt med oss.