Bruk av statens grunn på Svalbard

Staten ved Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) eier og forvalter til sammen 98,75 prosent av grunnen på Svalbard. Det er kun mulig å leie statens grunneiendom på øygruppen, og ikke kjøpe. Alle som ønsker å leie eller bruke statlig eid grunn på Svalbard må sende søknad til NFD om dette.

Adventfjorden med Hiortfjellet i bakgrunnen.
Adventfjorden med Hiortfjellet i bakgrunnen. Foto: NFD

NFDs lokalkontor i Longyearbyen kan veilede deg dersom du skal søke om leierett til grunn i og rundt Longyearbyen, eller overføre leierett til grunn i forbindelse med kjøp/salg av bolig, næringsbygg eller fritidsbolig på Svalbard.

Du finner også mer informasjon om søknadsprosessen her.

I grunnleieavtalen eller tillatelsen fra departementet, fremgår vilkår for bruk av statens eiendom. Bruk av statens eiendom skal i tillegg være i tråd med bestemmelser i arealplanen hvor bygningen befinner seg og øvrig regelverk.

Bygninger på statens grunn, skal brukes i henhold til brukstillatelser.

Har du spørsmål om grunnleieavtalen eller mangler du grunnleieavtale til statens grunn, ta kontakt med NFDs Svalbardkontor.

Eldre leieforhold

Spørsmål om leieforhold til eiendommer der Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS tidligere var grunneier eller leieforhold på Austre Adventfjord skal rettes til Nærings- og fiskeridepartementet.

Staten kjøpte i 2015 Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS' (SNSK) grunneiendom i Longyearbyen og omegn. SNSK forvaltet grunneiendommen på vegne av departementet frem til 1. april 2020. Siden da har Nærings- og fiskeridepartementet forvaltet grunneiendommen direkte fra lokalkontoret Longyearbyen.

For de eksisterende grunnleieforholdene som var inngått mellom SNSK og leietakere før 2015, trådte departementet inn som utleier. 

I 2017 kjøpte Nærings- og fiskeridepartementet eiendommen Austre Adventfjord (gnr. 24) og ble grunneier til eiendommen. På samme måte som i 2015 trådte departementet inn som utleier i de eksisterende leieforholdene på Austre Adventfjord.

Svalbardpolitiske mål

Statlig eid grunn på Svalbard skal forvaltes i tråd med de svalbardpolitiske målene, som er:

  • En konsekvent og fast håndhevelse av suvereniteten.
  • Korrekt overholdelse av Svalbardtraktaten og kontroll med at traktaten blir etterlevd.
  • Bevaring av ro og stabilitet i området.
  • Bevaring av områdets særegne villmarksnatur.
  • Opprettholdelse av norske samfunn på øygruppen.