Høring av forslag til matrikkelforskrift mv.

Miljøverndepartementet sender vedlagt revidert forslag til forskrift om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) på alminnelig høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.04.2008

Resultat av høring:

Forskrift om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften)
Fastsatt av Miljøverndepartementet 26. juni 2009