Høring - Revidert forskrift om konsekvensutredninger (KU)

Forslag til revidert forskrift om konsekvensutredninger (KU) etter plan- og bygningsloven er nå på høring. Forskriften av 1. april 2005 er revidert med utgangspunkt i ny plandel av plan- og bygningsloven. Det foreslås også enkelte andre endringer i lys av erfaringer med dagens forskrift. Forskriften er forutsatt å tre i kraft samtidig med ny plan- og bygningslov, dvs. 1. juli 2009. Instanser som ikke står oppført på høringslisten er også velkommen til å komme med merknader. Høringsfrist: 4. Juni.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 04.06.2009

Resultat av høring:

Forskrift om konsekvensutredninger (Norsk Lovtidend)